Sámis 26

44 Sámis 26/2017 Tiril Bryn & Martin Lee Mueller og Georgiana Keable. Når Torgeir Vassvik fra Gamvik fremfører laksejoiken, eller bjørnejoiken, så er han ty- delig på at han hverken joiker om laksen eller om bjør- nen. Istedenfor skaper stemmen, rytmen og kroppens fysiske tilstedeværelse et intenst øyeblikk av mulighe- ter og transformasjon, og han blir til dyret! Med det- te har denne eldste europeiske vokaltradisjonen poten- sielt mye å dele med både moderne vitenskap og filoso- fi. Atferdsbiologer tegner et rikere bilde av fiskenes in- dre liv enn noen gang tidligere; de snakker fritt om fis- kenes intelligens, sosiale kompetanse, komplekse kom- munikasjon, eller evne til å føle smerte, frykt, eller glede. Bergljot Børresen, forfatteren av boken Fiskenes Ukjen- te Liv, har påpekt at dagens kunnskap tillater oss å ta et empirisk fundert ichtiosentrisk – eller fiske-sentrert – blikk på verden. I den grad vi lærer oss å se verden gjen- nom fiskenes egne øyne, blir den gamle antroposentris- ke – eller menneske-sentrerte – holdningen undergra- vet. Samtidig har filosofene på alvor gjenoppdaget san- se- og følelsesverdenen. De har innrømmet at den eld- gamle drømmen om å skille kropp fra sjel, og tanker fra følelser, har vært et blindspor. De har forstått at det å utforske kvaliteter – lukter, smaker, følelser, opplevel- Mot et sirkumpolart LAKSEFORUM L aksen som er født i en elv, kommer alltid tilbake til den samme elven for å gyte. Den kjenner ste- det og landskapet gjennom gjenkjennelse av ste- dets lukt, lyder og årstidenes endringer. Det er et san- senes språk som er ladet med livsnødvendig kunnskap om overlevelse. For laksen er naturen veiviseren, den er Ofelaš. Fortellerforestillingen Lakseeventy r er et poetisk møte mellom vitenskap, filosofi og tradisjonell kultur- arv og joik. Den er inspirert av Martin Lee Mueller sin bok Being Salmon, Being Human , som nylig ble utgitt hos Chelsea Green Publishing. Både forestillingen og boken beveger seg i et spenningsfelt mellom kunst, vi- tenskap og politikk. Begge retter de fokus mot villak- sens kår og mot urfolk som har levd med og av fisken. Og begge inngår de i arbeidet vårt med å danne et sir- kumpolart lakseforum (CSF), for å bygge broer mellom tradisjonelle laksekulturer både i Skandinavia, Storbri- tannia, Nord-Amerika, Øst-Asia og Russland. På scenen i forestillingen, som gjerne er en lavvo ved en lakseelv, står filosofen selv, den samiske musikeren og lydkunstneren Torgeir Vassvik og fortellerne Tiril Bryn

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2ODk=