Sámen 2

26 Sámen 2/2017 Lovisa Mienna Sjöberg ja Jon Todal Aktan lågŋit slåhttån Edvard Masoni ja Sámedigge Edvard Masonij lij vissjal barggat vaj sáme álmmuk luluj tjåhkanit avta rijkasebrudahkaj, avta sáme lihttuj. Dav sån åvddedij huj vissjalijt, duola degu tjállusij baktu avijsan Waren Sardne nr. 26 jagen 1910. Masoni ij huoman bessam sehkanit vuostasj rijkatjåhkanibmáj dajna gå sån lij Kinán gå suv ulmusjtjerda venaga tjåhkanin Roandemij guovvamánon jagen 1917. Waren Sardne, nr. 26 1910 DET SAMISKE FORBUND Nå er det på høy tid at det samiske folk i Norge og på andre steder på kloden slutter seg sammen i et stort forbund, som bør ha det i overskriften antyde­ de navn. Som reingjetere, gårdbrukere, fiskere, hånd­ verkere, handelsfolk, arbeidere, lærere, sjømenn og amerikanske farmere må samene komme sammen i et forbund. Da vil de kunne løfte i flokk. Det er mer enn livskraft nok blant den samiske folkegruppe. Uten sterk organisasjon forsvinner frukten av det samiske folks arbeid, og folket selv stilles i skyg­ gen. Dette bør aldri skje. Derfor må det nå gjøres noe for at folket kan finne seg selv og lære seg selv å kjenne. Det samiske forbund vil da søke å verne om alt som gagner det samiske folk. Gjennom dette for­ bund vil fedrenes gamle og klangfulle mål gi rene to­ ner. Dette forbund vil bli det samiske folk. Og det samiske folk vil frykte Gud og ære de lovlige styresmakter, hvor end det måtte være. Men det samiske folk vil ikke la sig tyrannise­ re nå mer enn før. Som frie menn og kvinner krever det samiske folk sin fulle rett i landet. Samene i Nor­ ge må betale sine skatter som de øvrige borgere i lan­ det; men hva har samene fått igjen? Mange rare ting. Og en av disse rare ting er at det samiske mål må dø; men leve det norske målet! Samene vil svare leve det norske mål for det norske folk, og leve det samiske mål for det samiske folk! Dette er frihet, likhet og brorskap. Og same­ ne vil vists ikke stå tilbake når det gjelder å kjenne fellesmålet eller riksmålet. Skoler og næringsveier og folkeutviklingen i det hele vil det samiske forbund ta seg av. Selvfølgelig må det samiske forbund utgi et felles organ både på det samiske mål og på riksmålet, Det samiske forbund vil samle det samiske folk – og nå må det samles. Edvard Masoni (Rettskrivinga er her modernisert)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2ODk=